HACCP/CERTIFIERING

Från och med 1997 har vi arbetat med Egenkontroll, men från 2004 gick vi över till HACCP som är en speciell form av egen- och riskkontrollprogram och från 2011 är vi certifierade enligt Svenskt Sigills IP Livsmedelsförädling.