HISTORIA

Det var 1932 som Otto Hellström och hans familj kom till Vikarbyn och startade en kött- och charkrörelse kombinerat med livsmedelsbutik.
Med sig i bagaget hade de recept på Hellströms Falukorv, vilket fortfarande idag är, i stort sett, oförändrat.
Vid Otto Hellströms bortgång övertog sönerna Kjell och Gerhard Hellström rörelsen. I början av 1980-talet delade bröderna på sig och Kjell drev charkuteridelen vidare och Gerhard tog över butiksdelen.